Cobithost.net

METODOLOGIJA

Z leti so negativne izkušnje in morebiten posmeh ob predstavitvi novega preveč boleči, zato ti ljudje dobijo strah pred javno izpostavitvijo svoje zamisli ali pa celo izgubijo voljo in se vdajo v usodo enoličnega vsakdana. V prepričanju, da je temelj uspeha ustvarjalnih podjetij potrebno iskati v odnosu do zaposlenih, me je še utrdila naslednja misel: »Čustva imajo pomembno vlogo v komuniciranju z drugimi osebami.« Povzročajo spremembe v načinu interakcij, na primer od sodelovanja k umiku, od ujemanja h konfliktu in obratno. Upravljajo s potekom pozornosti na dogajanje okrog nas in pripravljenost na dejanja, pomagajo tudi pri »komuniciranju človeka s samim seboj«. Predstavljajo nam izvore duševne energije in nas usmerjajo k določenim vrstam dejanj. « (Ule, 2005:255)

Glede na naravo naloge je uporabljena metodologija preučevanje sekundarnih virov. Iskani so bili viri, kjer je bilo možno najti podatke o izvedenih analizah oziroma empiričnih testih.

Podjetje napram posamezniku

Vsako podjetje, ne glede na panogo, se mora podrediti vse hitrejšemu tempu razvoja, iskati nove ideje, nove proizvode, tekmovati z izvirnimi rešitvami in trgu ali javnosti ponuditi razlog, zakaj ravno njihov izdelek. Zelo zanimivo je razmišljanje, da v današnjo ekonomijo vstopa nov moment: »Ekonomijo, ki je bila osnovana na človeških hrbtih smo nadomestili z ekonomijo, ki je osnovana na človeških možganih -na levi, racionalni, sistematični polovici možganov. Danes prehajamo v ekonomijo, ki je osnovana tudi na desni, ustvarjalni, sočutni, intuitivni, čustveni desni polovici možganov.« (Turk: 2007) To bi bilo mogoče utemeljiti tudi z naslednjo trditvijo: »Najbolj pomembno osrednje dejstvo o prostem trgu je, da ne pride do nobene izmenjave, razen če sta obe strani zadovoljni.« (Turk: 2007) Zato bi kazalo razmišljati v smeri, da so podjetja, ki vzpodbujajo ustvarjalnost, gradijo na dobrem počutju zaposlenih, skrbijo za ustrezno delovno okolje ter preučujejo tehnike vzpodbujanja ustvarjalnosti korak pred ostalimi. Ta podjetja so torej osredotočena na posameznika.

O tem, kolikšno težo igra danes posameznik v organizaciji priča tudi dejstvo, da so običajne lastnosti, ki jih organizacija išče pri zaposlovanju novih kadrov kreativnost, fleksibilnost in strokovno znanje. Selekcija ljudi poteka glede na sposobnosti komuniciranja in prilagajanja kolektivu in ne pa kot nekoč, ko je bila kadrovska selekcija omejena na primerljivost zahtevanih in dejanskih lastnosti za točno določeno delovno mesto. Tudi v pogledu posameznika, kaj pričakujejo od delovnega mesta so velike spremembe: »…. stari vzorci kariere ne držijo več zaradi negotovosti zaposlitve in delovnega mesta.

Stonediver
Franchise Queen
Ur0